TRIK ZA GLEDANJE U DLAN, ovo gatare masno naplaćuju: Naučite šta govore linije na vašem dlanu, JEDNOSTAVNO I TAČNO

Novosti

Gledanje u dlan se praktikuje svuda u svijetu, a često su mu pribjegavali i Indijanci.

Evo uputstava kojih bi trebalo da se pridržavate pri gledanju u dlan, bilo da to radite iz čiste zabave ili vas te stvari zaista zanimaju i želite time da se bavite i proslavite.

gledanje-u-dlan

1. Izaberite ruku

U istoriji gledanja u dlan se vjeruje da je kod žena na desnoj ruci ispisano ono sa čime ste rođeni, a na lijevoj je ono što ste stekli tokom života. Kod muškaraca je obrnuto.

Postoje ovdje i oprečna mišljenja. Neki kažu da lijeva ruka pokazuje ono što bi moglo da se desi. Razlika koja postoji na dlanovima, pokazuje da to što je zapisano rođenjem može da se promjeni (kako je ocrtano na drugoj ruci).

2. Pronađite četiri glavne linije

Moguće je da budu isprekidane ili kratke, ali najmanje tri ćete naći.

1. linija srca
2. linija glave
3. linija života
4. linija sudbine

3. Tumačenje linije srca

Oslikava emocionalnu stabilnost, perspektive, depresiju i zdravlje srca. Uz pomoć nje možete da saznate ljubavni život.

Seže do kažiprst: bitnost ljubavnog života
Seže do srednjeg prsta: sebičnost u ljubavi
Seže do sredine dlana: lako se zaljubljujete
Kratka i ravna: niste romantični
Dodiruje liniju života: lako je slomiti vam srce
Dugačka i zakrivljene: slobodno iskazujete emocije
Prava i ravna i seže do linije glave: dobro baratate emocijama

4. Tumačenje linije glave

Ova linija pokazuje kako nam ide učenje, komunikacija, kakav nam je intelekt i koliko posjedujemo “žeđ za znanjem”. Ova linija je povezana i sa kreativnošću i spontanošću.

 • Kratka: Oslikava vaša fizička dostignuća
 • Zakrivljena (strmo): Kreativnost
 • Odvojenost od linije života: avanturistički duh, entuzijazam…
 • Talasasta: pažnja
 • Debela i dugačka: razmišljanja i fokusiranost
 • Ravna: realni ste
 • Ako na njoj ima kružića ili “krstića”: emotivna kriza
 • Isprekidana je: nepovezanost misli
 • Isprekidana je “krstićima”: momentalno odlučujete

5. Tumačenje linije života

Počinje blizu palca i u luku seže do ručnog zgloba. Oslikava fizičko zdravlje, generalno, kakvo vam je stanje i neke bitne promjene u životu. Njena dužina ne oslikava dužinu života.

 • Prostire se baš uz palac: često ste umorni
 • Krivudava je: puni ste energije
 • Dugačka je i debela: vitalni ste
 • Kratka i plitka: lako vas je izmanipulisati
 • Nekoliko linija života: ekstra vitalnost

6. Tumačenje linije sudbine

Pokazuje stepen u kom je vaš život predodređen nekim okolnostima na koje ne možete da utičete.

 • Duboka linija: sudbina sve diktira
 • Prekida se i menja pravac: promenljiv život pod dejstvom spoljnih faktora
 • Pridružuje se liniji života: individualista ste
 • Počinje od palca i seče liniju života: imate podršku prijatelja i porodice