IZABERITE NAJLJEPŠEG LEPTIRA, dobit ćete važnu poruku: Evo šta trebate URADITI DA BUDETE SRETNI, SVIMA JE POGODILO

Novosti

Pažljivo pogledajte sliku i izaberite leptira koji vas najviše privlači.

Ovaj zanimljiv test može otkriti što vam je skriveno u duši, što je to što vas u životu motivira, a što ograničava, na temelju vaše percepcije, odabranih boja leptira.

Izaberite leptira sa slike koji vam se najviše sviđa i pročitajte poruku koju vam šalje intuicija:

171192739-1113002399105269-3042623579397601069-n

Leptir broj 1
Gornji krajevi krila ovog leptira s RAZL0G0M su obojeni u tamniju boju.

Ljudima koji su izabrali ovog leptira je teško 0SL0B0DITI se nekih principa.

Teško vam je izraziti svoje misli i osjećaje. L0ŠE prihvaćate kri*ike drugih ljudi.

Otpustite negativne EM0CIJE i više radite na svom SAM0P0UZDANJU.

Leptir broj 2
Letite između dvije va*tre. Pred vama je težak 0DABIR.

Često su vam misli pomiješane i ne možete LAK0 donijeti odluke.

USP0STAVITE P0VEZAN0ST s unutrašnjim glasom, P0VEŽITE se i jačajte intuiciju.

Neka rješenja su dugo skrivena u vama, ali vi ih ne primjećujete. Imate veliku M0Ć i snagu MUDR0STI u sebi – aktivirajte je.

Leptir broj 3
Vrlo vam je važan P0L0ŽAJ, alinemate HRABR0STI izaći iz Z0NE K0MF0RA .

B0JITE se promjena i to vas zaustavlja da iskoristite sve svoje SP0S0BN0STI.

Otvorite se za promjene, jer su ključne za vaš RAZV0J na svim životnim P0LJIMA.

Leptir broj 4
Stalno se vraćate u PR0ŠL0ST i podsjećate na svoje greške. U vama su skrivene tajne, ali i mnogi P0TISNUTI osjećaji.

Život u PR0ŠL0STI vas zasutavlja da budete sretni u SADAŠNJ0STI i BUDUĆN0STI.

PUSTITE PR0ŠL0ST, ostavite je iza sebe, a svoje greške prihvatite kao važne lekcije i iskustvo koje vam može P0M0ĆI.

Leptir broj 5
Teško P0KAZUJETE osjećaje, vaše srce je puno ljubavi. Budite hrabri, jer to zaista i jeste.

Otvorite srce za novu ljubav i razvijte ljubav u sebi. Sreća vas čeka na svakom uglu.

Meditirajte, vježbajte J0GU.

Leptir broj 6

Vi ste kreativna duša koja ima SKL0N0ST ka umjetnosti.

Često nailazite na nerazumijevanje, ali nastavite živjeti svoju prirodu.

Leptir broj 7
Za vas istina ima najveću vrijednost, ali ste kriični, SKL0NI ste kri*zirati i sebe i druge.

Pretjerana SAM0KRI*IKA može UGR0ZITI vaše SAM0P0UZDANJE , a u K0MUNIKACIJI s drugima i sa sobom pokušajte biti nježniji.

Leptir broj 8

SKL0NI ste PERFEKCI0NIZMU i lako se RAZ0ČARATE ako ne postignete ideal.

Budite P0N0SNI na sebe i svakodnevno sebe podsjećajte na svoja D0STIGNUĆA.

Vrijedni ste i odgovorni, ali nemojte previše 0PTEREĆAVATI svoju dušu.

Raširite krila i živite SL0B0DNIJE – s LAK0Ć0M.

Leptir broj 9

Trudite se da sve oko sebe K0NTR0LIRATE, ali u životu postoje mnoge stvari koje su van vaše K0NTR0LE…

Pustite brigu, SK0NCETRIŠITE se samo na stvari koje zaista možete promijeniti.

UK0LIK0 vas zab***avaju određene stvari u društvu, V0L0NTIRAJTE.

Postoji tako puno aktivnosti koje mogu učiniti da se osjećate bolje, ali i da budete dio tima koji se svakodnevno trudi da ovaj svijet učini boljim mjestom.