Ako ste imali ovaj simptom, vjerovatno ste preležali koronu: EVO ŠTA JE U PITANJU.. (Foto)

Novosti Zdravlje

Kada je ovaj v1rus u pitanju svakodnevno dolaze do novih istraživanja i novih saznjanja. Svi smo mi ponekad čuli neke izjave kao što su ‘vjerovtno sam i imao v1rus’ , ‘ma on je sigurno imao v1rus ali ga je preIežao na nogama’ .. i slično. Ovo su moguće tvrdnje što je dokazalo istraživanja, a više o tome u nastavku teksta:

Amer1čki institut je uvrstio i gIav0b0lju kao simptom za v1rus ili moguće posjedovanje v1rusa u sebi, što prije nije bilo na listi simptoma. Poslije sprovedenog ispitivanja na kIinici gdje se radilo na 214 pacijenata, dokazano je da je samo 5 posto izgubiIo čulo okusa ili mirisa dok je njih 13 imalo gIavob0Ije, neki jače a neki bIaže.

Doktorica je ustanovila i prateći istraživanje kako mlađi pretežno pacijenti do 45 godina, i poslije prolaska v1rusa osjećaju gIavob0lje i visok očni pritisak. Ukoliko imate gIavoboIje možda ste i imali v1rus, ali ste ga p0bjedili na nogama, kako smo naveli na samom početku.